Tulipán online a Tulipán Túr 2020

Letné putovanie organizátora a dobrovoľníkov projektu Darujem ti tulipán za zrakovo postihnutými deťmi projektu v ich domovoch po celom Slovensku – 19. -21. 8. 2020. Na začiatku marca sa, tak ako my všetci, aj deti zo školy a internátu pre zrakovo postihnutých, rozutekali do bezpečia kvôli pandémii. Deti z tulipánu nám zmizli nevedno kam. Veď nikdy predtým sme nemuseli riešiť, kde majú internátne deti svoje rodiny, či trvalé bydlisko. Hľadanie bolo zdĺhavé, objavy prekvapivé: detské domovy, osady, aj chudoba, aj ťažké rodinné osudy, často bez možností akéhokoľvek, nie tak online spojenia.

 No za štyri mesiace zatvorení doma, sme sa stali novou “tulipánovou” rodinou, omnoho rozmanitejšou a súdržnejšou ako predtým, lebo kvôli práci “na diaľku” sa chtiac nechtiac museli zapojiť rodičia, vychovávatelia, babky, súrodenci. A zapojili sa úžasne.

V takto v neľahkých mesiacoch vznikal TULIPÁN ONLINE – stovky rozhovorov, more krásnych farebných kresieb a výpovedí zo všetkých kútov Slovenska, ktoré nás všetkých cez spoločné online hodnotenie tešili, povzbudzovali a pobádali ísť ďalej. No napriek stoviek online spojení – chýbame si.

 A takto následne vznikol projekt TULIPÁN TÚR –  letná prázdninová cesta organizátora a dobrovoľníkov projektu Darujem ti tulipán po celom Slovensku za deťmi v ich domovoch, tých skutočných aj tých detských.

Práce detí z obdobia pandémie TULIPÁN ONLINE a videozostrih z TULIPÁN TÚR z putovania po Slovensku sa po prvý raz predstavia verejnosti v objekte BLACK BOX na MF Divadelná Nitra 2020 koncom septembra.