Svet nevidiacich v empathy Black Boxe ide na Pohodu 2018

black box

Aký je to pocit nevidieť a nebyť v pohode na Pohode? Unikátna inštalácia empathy Black Box sprostredkuje šokujúci zážitok z každodenného života ľudí bez zraku. A po prvý raz zamieri na hudobný festival Pohoda, prebiehajúci od 5. do 7. júla na letisku Trenčín.
Okrem koncertov, diskusií a sprievodného programu si tak budú môcť návštevníci festivalu vyskúšať aj niečo nezvyčajné. V čiernom priestore kocky nazvanejempathy Black Box ich zahalí úplná tma. „Návštevníci sa vstupom do Black Boxu ocitnú v inom svete. V úplnej tme zažijú jedno ráno nevidiaceho, pokúsia sa uvariť si čaj alebo kávu, natrieť si chlieb. Z čiernej kocky vychádzajú s novým pohľadom na svet nevidiacich,” opisuje projekt jeho autorka, akad. sochárka Elena Kárová. „Pre všetkých je to šokujúci zážitok, no zároveň cenná cesta, ako zbližovať dva svety a scitlivovať ľudí. Preto aj slovíčko ,empathy´“.

„Diváci“ si môžu vyskúšať aj chôdzu s bielou paličkou alebo sa zoznámiť s Braillovým písmom, Pichtovým písacím strojom či hladinomerom. Môžu sa naboso prejsť po kamienkoch, tráve či kôre stromov Pocitového chodníka, poslepiačky identifikovať aromatické rastliny Záhona pre nevidiacich a pokúsiť sa točiť na hrnčiarskom kruhu so zaviazanými očami.

Po úspešných prezentáciách v nákupných centrách, pred komerčnými firmami v Bratislave a v Nitre a najmä pred Divadlom Andreja Bagara počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra v rokoch 2015 – 2017 sa interaktívny objekt presunie na najväčší festival na Slovensku.Pozvanie na Pohodu 2018 je jedinečnou príležitosťou osloviť stovky empaticky naladených dospelých i detí na jednom mieste, vzbudiť v nich účasť s osudom postihnutých aj chuť pomáhať im. 

Cieľom integračného umeleckého projektu Asociácie Divadelná Nitra Darujem ti tulipán je rozvíjať prirodzené nadanie slabozrakých a nevidiacich detí v spolupráci s vidiacimi deťmi, podporovať ich tvorivosť a fantáziu, ako aj integráciu do štandardného prostredia. Zároveň pomáhať väčšinovej spoločnosti prekonávať predsudky a zvyšovať jej povedomie o živote a problémoch ľudí bez zraku. Získaná predstava o potrebách nevidiacich takto vidiacim ľuďom pomáha v situáciách, keď majú nevidiacemu pomôcť, napr. v MHD, na prechodoch, schodiskách…

Projekt Darujem ti tulipán každoročne zapája do svojich podujatí aj ďalšie menšinové skupiny: mentálne postihnuté deti, rómske deti a deti irackých azylantov. Spolupracuje so SŠI pre žiakov so zrakovým postihnutím v Bratislaveso ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre, ako aj so združením Pokoj a dobro – pomoc utečencoma s inými neziskovými a komerčnými partnermi. Avšak bez pomoci nadšencov – dobrovoľníkov by ani projekt Darujem ti tulipán, ani empathy Black Box nemohli fungovať.

Facebook – Pohoda Festival 2018

BLACK BOX

BLACK BOX
Picture 1 of 40