Pre vidiacich o nevidiacich: Unikátny Black Box opäť prichádza do Bratislavy

Skúste zažiť na vlastnej koži obyčajné ráno nevidiaceho človeka, keď si pripravuje raňajky, keď sa chystá z domu do práce či školy. Vojdite do jeho sveta, do čiernej kocky bez svetla. A skúste si prejsť pár metrov s bielou paličkou, aby ste zažili, ako vyzerá život bez svetla. 

To všetko ponúka unikátny interaktívny projekt pre vidiacich o nevidiacich empathy Black Box. Verejnosti sa predstaví už 1. a 2. júla v bratislavskom nákupnom centre Aupark. 

„Vo verejných priestoroch dokážeme zachytiť nič netušiaceho okoloidúceho. V podstate ho vyrušíme, aby sa na chvíľu zastavil a spoznal niečo nové a silné. Aby sa ocitol vo svete tých iných – ohrozených, zabudnutých, no hrdinských a talentovaných ľudí,” vysvetľuje ideu autorka projektu, akademická sochárka Elena Kárová, ktorá už desiaty rok vedie integračný projekt Darujem ti Tulipán. Ten je súčasťou dlhodobého programu neformálneho vzdelávania, ktorý Asociácia Divadelná Nitra uskutočňuje už vyše 15 rokov v rôznych podobách a s rôznymi cieľovými skupinami.    

„Na výstavách, prednáškach, verejných workshopoch, ktoré projekt Darujem ti tulipán realizuje, je verejnosť v úlohe diváka alebo poslucháča. No v empathy Black Box-e je človek rovno aktérom, vstupom zdieľa svet nevidiaceho, je aspoň na chvíľu jeho súčasťou. Pre mnohých je to šokujúci zážitok. Ale ako inak sa dá zastaviť bežný človek, aby súcitil? Preto je v názve projektu aj to slovíčko empathy,“ dodala Elena Kárová, ktorá projekt vníma ako cestu, ktorou možno zbližovať dva svety a scitlivovať ľudí spolupatričnosťou.

empathy Black Boxsa verejnosti po prvý raz predstavil v roku 2015 počas 24. ročníka Divadelnej Nitry, ktorej motto znelo Empatia – zdieľať a dávať. Pre jeho úspešnosť sa každoročne vracia pred Divadlo Andreja Bagara v Nitre a oslovuje desiatky, stovky okoloidúcich. Návštevníci sa vstupom prenesú do sveta nevidiacich, zoznámia s princípom Braillovho písma a v čiernom priestore v úplnej tme zažijú chvíľu v roli nevidiaceho. Z Black Box-u, teda čiernej kocky, potom vychádzajú von s autentickým zážitkom a novým pohľadom na svet nevidiacich či hendikepovaných. V roku 2016 bol empathy Black Box umiestnený po prvýkrát v Bratislave, a to pred administratívnou zónou Digital parku, kde zastavoval uponáhľaných a kancelárskou prácou zahltených ľudí.

Dominantne cielený na integráciu zrakovo postihnutých, projekt Darujem ti Tulipán zapája do outdoorových podujatí každoročne aj ďalšie menšinové skupiny: mentálne postihnuté deti, deti z detských domovov, rómske deti a minulý rok po prvýkrát aj deti irackých azylantov, ktorí našli nový domov v Nitre.