Pozdravy z Pohody

Asociácia Divadelná Nitra ďakuje všetkým, ktorí sa pričinili o úspešnú prezentáciu empathy Black Boxu na festivale Pohoda 2018 – najmä 10 dobrovoľníkom, ktorí obetavo pracovali od rána do noci, ale aj donorom a súkromným spoločnostiam, bez ktorých podpory by sa podujatie nemohlo uskutočniť. Veľká vďaka Elenke Károvej, ktorá to celé pred 4 rokmi vymyslela, a zakaždým nápadito zorganizuje. A last not least ďakujeme festivalu Pohoda za pozvanie a stovkám detí a dospelých za návštevu. Bola to veľká česť, skúsenosť a s ničím neporovnateľný zážitok.