Projekt Darujem ti tulipán

Darujem ti tulipán je mimoriadne úspešný projekt integračných tvorivých aktivít pre slabozraké a nevidiace deti, ktorého organizátorom je od roku 2007 Asociácia Divadelná Nitra. Projekt od roku 2009 pokračuje už ako celoročná činnosť. Asociácia tak programovo buduje hodnotné a trvalo udržateľné kultúrne a umelecké zázemie i pre menšinové skupiny našej spoločnosti.

Názov projektu sa udomácnil na prvom „tulipánovom“ workshope na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra´08 podľa rozhlasovej hry Tulipánová kolíska.

Dominantným podujatím projektu je SEPTEMBROVÝ TULIPÁN – každoročné stretnutie detí so zrakovým postihnutím spolu so zdravými deťmi z Bratislavy a Nitry na spoločnom tvorivom workshope na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra. Rovnako každoročne koncom školského roka sa koná v rekreačnom centre neďaleko Trenčianskych Teplíc víkendový tvorivý a relaxačný pobyt detí – JÚNOVÝ TULIPÁN.

Centrom pre realizáciu aktivít projektu je od roku 2009 zrekonštruovaný KLUB DARUJEM TI TULIPÁN zriadený Asociáciou Divadelná Nitra na Základnej škole internátnej pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave. Klub je tvorivým, pracovným i oddychovým zázemím nielen pre deti s postihnutím, žijúce celoročne na internáte, ale i pre ich vidiacich priateľov. Činnosť klubu – výtvarné, hudobné, tanečné workshopy – vedie zakladateľka projektu akad. soch. Elena Kárová.

Stály priestor umožňuje rozvíjať aktivity celoročne a zohráva tak dôležitú úlohu pre zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu. 

V rámci podprojektu SME TUlipán projekt – ako signál pre širokú verejnosť o svete nevidiacich – predstavuje v nákupných či komerčných centrách, na festivaloch a verejných priestranstvách interaktívny objekt empathy BLACK BOX. Mobilný objekt evokujúci vidiacemu v úplnej tme bežný život nevidicich je na Slovensku unikátom. Projekt Darujem ti tulipán tiež zriadil a udržiava verejne prístupný Záhon pre nevidiacich  pred ZŠI pre zrakovo postihnutých v Bratislave. Úspešnú tvorbu talentovaných detí projektu dokumentujú desiatky výstav Umenie nevidiacich detí  a hlavné ceny na medzinárodných výtvarných súťažiach (MF pre deti a mládež, Zlín 2016, 2017, 2018).