NEVIDIACI S VIDIACIMI, DOSPELÍ S DEŤMI. TULIPÁNOVÝ DEŇ DETÍ BOL ZÁŽITKOM ROKA

Zážitok to bol neopísateľný pre všetkých zúčastnených. Viac ako 40 metrov dlhá stena múru nad školským ihriskom sa postupne zapĺňala nádhernými témami vtákov, hradov, panelákov, stromov, lodí, kvetov. Deti splynuli s dospelými dobrovoľníkmi v tvorivých skupinách. Nevidiaci s vidiacimi, dospelí s deťmi.

Spoločná maľba so spoločnou dúhou

Úspešný projekt Darujem ti tulipán odštartoval 4. júna 2014 pilotnou akciou v rámci ďalších spoločných podujatí pre verejnosť k tohtoročnému Medzinárodnému festivalu Divadelná Nitra, ktorý má odpovedať na otázku: Načo umenie?

50 detí a 20 dospelých sa stretlo pri príležitosti Dňa detí a dobrovoľníckeho dňa spoločnosti Deloitte Bratislava. V rámci programu integrácie Darujem ti tulipán sa stretli vidiace deti z Nitry a deti s poruchami zraku z Bratislavy.

Deti sa počas dňa plného maľovania rozdelili do skupín s názvami: Lodníci, Balónisti, Kolotočári, Mačičky, Oko, City, BAA Hrad, Kone. A práve skupina Kone podala hádam výkon najcennejší, lebo v nej boli najmä nevidiace deti a deti so zvyškami zraku. Kto by uveril, že to dievčatko s pofarbenými čiernymi rúčkami maľujúce čierneho koňa, ktoré v ohromnom ošiali maľovania odmieta odísť na desiatu, je nevidiace?

A zdanlivo nesúvisiace témy jednotlivých tvorivých skupín vytvorili súvislo nadväzujúcu maľbu, nad ktorou sa klenie spoločná dúha.

Boli sme na „zelenej lúke“, maľovali sme nádherne „naveliko“, a odpovedali sme v nadšení z maľovania a jeho výsledku na otázku „Načo umenie?“. Asi najvýstižnejšou bola odpoveď jednej zo zúčastnených dobrovoľníčok spoločnosti Deloitte Bratislava: „Tak toto bol pre nás zážitok roka!“

Po prvý raz v živote

Čiernobiela farebnosť bola jediným predvoleným zadaním. Zvolili sme ju jednak ako symbol sveta nevidiacich či farboslepých, no najmä pre zjednodušenie už aj tak náročného zadania. Veď všetky deti maľovali veľké obrazy valcami, štetcami a latexovými farbami po prvý raz v živote!

Cenným prvkom veľkoplošnej maľby je aj skutočnosť, že polovica z päťdesiatky zúčastnených detí žije v školskom areáli celoročne. Na ihrisku trávia celé odpoludnia. Aj tri dni po workshope sa pyšne chodili na stenu pozerať so slovami: „Ale to sa nám veru podarilo a ako to všetko nadväzuje. A tá dúha!“

Zúčastnené deti z Nitry sú v projekte Darujem ti tulipán novou, už druhou generáciou spriatelenej Základnej školy kniežaťa Pribinu, keďže pôvodní už odrástli. A tak sa po prvý raz stretli s nevidiacimi a nedokázali pochopiť, ako tí môžu bez zraku maľovať. Odchádzali uveličené. A radosť, že zanechali svojim postihnutým kamarátom zvieratá, stromy, tajomný bratislavský hrad a nad všetkým sa klenúcu dúhu – je ich kamarátskym odkazom, až kým sa opäť po prázdninách nestretnú na Septembrovom Tulipáne počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2014.

Naozajstná firemná filantropia

Predstava maľovania 40 metrov dlhého múru s takmer päťdesiatkou malých detí, z ktorých väčšina nikdy nedržala štetec v ruke, a navyše ešte aj detí nevidiacich či takmer nevidiacich, nedala organizátorom spať.

No vďaka láskavej a nadšenej pomoci 18 dobrovoľníkov zo spoločnosti Deloitte Bratislava a ďalších „tulipánových“ nadšencov sa podarilo zvládnuť úlohu na veľkú jednotku. To bola ukážka naozajstnej firemnej filantropie, o ktorej väčšina z nás v treťom sektore len číta či sníva.

Vidieť ľudí, zvyknutých na klimatizované kancelárie, čísla a počítač a kostýmy či saká – ako splynuli s deťmi v tvorivých skupinkách v nadšení z maľovania – to bol príklad integrácie a filantropie ako vyšitý, v tomto prípade vymaľovaný. Vďaka patrí aj pedagógom oboch škôl, ktorí tento experiment ustáli a svojich zverencov ustrážili.

akad. sochárka Elena Kárová,
garant projektu Darujem ti tulipán