Júnový tulipán pre M.R. Štefánika

Na stretnutiach zrakovo postihnutých detí v Klube Darujem ti tulipán si často pri rozhovoroch snímeme z nástenky žltú A – štvorku s citátom M. R. Štefánika tlačeným obrovskými písmenami: veriť, milovať, pracovať. Citát nám už veľakrát pomohol, keď hľadáme motiváciu a tvorivé zanietenie. Tento rok sa za Generálom M. R. Štefánikom, na mohylu Bradlo a na Košariská aj vyberieme. Integračný projekt Darujem ti tulipán už po ôsmy raz organizuje pre zrakovo postihnuté deti projektu letný poznávací a relaxačný výlet – JÚNOVÝ TULIPÁN. Deti sa na výlet chystajú dlho pred odchodom: podľa vlastnej fantázie sa inšpirujú v svojich kresbách námetmi zo Štefánikovho života: ako vedca, letca, cestovateľa, astronóma a pripravujú si tiež prednášku o tomto výnimočnom človeku.